hizmetlerimiz

2.EL İSKELE HURDA KABLO MAZOT TANKI ALİMİNYUM HURDA MOTOR HURDA KAGIT İNŞAAT BİNA YIKIM İŞLERİ 2.EL KONTEYNIR 2,EL BİDONLAR  KAZAN SÖKÜMÜ HERNEVİ HURDA ALIMI HİZMETİNİ VERMEKTEYİZ

Akü Hurdası,Alüminyum Hurdası,Bakır Kablo Hurdası,Bilgisayar Hurdası,Çinko Hurdası,Çinko Hurdası,Demir Hurdası,Elektrik -Elektronik Cihaz Hurdası,Hastane Cihazı Hurdası,İnşaat Hurdası,İşmakinası Hurdası,Kağıt Hurdası,Krom Hurdası,Kurşun Hurdası,Nikel Hurdası,Prinç Hurdası,Talaş Hurdası,Hurda Grupları

Tesise Kabul Edilecek Atık kodlar

Tehlikeli Atık Geri Kazanım
08 03 17* Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri
12 01 20* Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
15 01 10* Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar
15 01 11* Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar
15 02 02* Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler
16 01 07* Yağ filtreleri
16 01 21* 16 01 07'den 16 01 11'e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar
16 02 13* 16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta ekipmanlar
16 02 15* Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
17 04 09* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları
17 04 10* Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
16 02 13* 16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta
ekipmanlar
16 02 14 16 02 09'dan 16 02 13'e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar
16 02 15* Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
16 02 16 16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar

20 01 21* Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar
20 01 35* 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve
elektronik ekipmanlar
20 01 36 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar